top of page

VISIE & MISSIE

Visie :  "Persoonlijk, gericht op úw kwaliteit van leven en samen werken we aan úw toekomst"

Dit bewerkstelligen wij door:

 • Een zo compleet mogelijk, multidisciplinair aanbod voor de klant/zorgvrager;

 • Alle mensen die zorg/hulpverlening nodig hebben moeten deze kunnen krijgen;

 • De zorg/hulpverlening moet ten alle tijden op de klant/zorgvrager zijn afgestemd;

 • De zorg/hulpverlening moet thuisnabij zijn, zodat het voor iedereen bereikbaar is;

 • De kwaliteit van de zorg/hulpverlening moet doelgericht en/of ontwikkelingsgericht zijn, minimaal gericht op zelfredzaamheid van de klant/zorgvrager;

 • Voor de zorg/hulpverleners moet multidisciplinair overleg tot de mogelijkheden behoren;

 • Door reflectie de kwaliteit van de zorg waarborgen en hooghouden;

 • De klant/zorgvrager is eigenaar van zijn eigen hulpvraag.

MISSIE :  "Voor iedereen bereikbaar maken van kwalitatief goede zorg"

 

Dit houdt in:

 • Zorg die vraaggericht is;

 • Zorg die gericht is op behouden of ontwikkelen van functies;

 • Zorg die de klant/zorgvrager niet schaadt;

 • Zorg die de klant/zorgvrager of zijn/haar systeem als kwalitatief goed    

 • ervaart;

 • Zorg die voldoet aan de kwaliteitscriteria opgesteld door WMO, jeugdwet en WLZ.

bottom of page