Advisering, Coaching

& Ondersteuning

Persoons Gebonden Budget

Rondom de zorg voor uzelf of een dierbare, zijn er vaak veel vragen en onduidelijkheden. Komt u niet meer uit de veranderde wet en regelgeving omtrent het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of het Jeugd domein?

Sozo heeft ruime ervaring in het adviseren bij, ondersteunen- en verantwoorden van, deze gelden.

Re-Integratie

 

Is het proces van terugkeren naar werk(en).

 

U kunt met re-integratie te maken krijgen vanuit een uitkering of vanuit werk.

 

Een uitkeringsinstantie (UWV of uw gemeente) verwacht wel dat u zo snel mogelijk weer aan het werk bent.

Of u komt vanuit een werksituatie, maar u kunt uw huidige werk niet meer doen omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Of een werknemer van uw organisatie.

 

Komt u er zelf of samen niet meer uit? Sozo staat met raad en daad voor u klaar!

Budgettering

Een ieder kan er mee te maken krijgen. Je weet even niet meer hoe je het financieel aan moet pakken en wilt niet in de financiële problemen komen. Op tijd hulp zoeken is daarbij één van de belangrijkste zaken. 

Sozo heeft ervaring in het ondersteunen, maar ook het adviseren in deze situatie. Vaak is het juiste advies of een setje in de juiste richting al voldoende om het inzicht weer te verkrijgen.

Omgang

Weet u even niet meer hoe u iets aan moet pakken? Hoe u om moet gaan met uw beperking, of met de beperking van iemand in uw directe omgeving? Bent u op zoek naar uw persoonlijke kwaliteiten?

Sozo coacht op verschillende vlakken;

 • Angst

 • Depressie

 • Onzekerheid

 • Persoonlijke efficiëntie

 • Werk

 • Coaching aan ouders van kinderen met mogelijkheden

Training

 • Weerbaarheidstraining

 • Zelfredzaamheidstraining

Begeleiding

Een begeleider die het beste met u voor heeft, open in communicatie is, samen met u op zoek gaat naar uw kwaliteiten en mogelijkheden, zijn vak verstaat en zich door ontwikkelt, is vaak moeilijk te vinden.

Sozo Zorg bezit deze kwaliteiten wél en biedt daarom ondersteuning op de volgende vlakken:

 • Autisme spectrum;

 • GGZ problematiek (multi diagnostiek);

 • LVB problematiek;

 • Omgaan met beperking ;

 • Omgaan met gedragsproblemen;

 • Ondersteuning bij Opvoeding;

 • Sociale activatie;

 • Ontwikkelingsachterstand;

 • Stimuleren zelfredzaamheid;

 • Inzetten eigen kracht;

 • Niet Aangeboren Hersenletsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediation

Sozo bemiddelt in situaties waarin twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar. Deze partijen in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Is de communicatie verstoord, wordt het rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of is er sprake van een escalatie? Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

 

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt.

 

Sozo laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangenen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.

 

 • Burenconflict

 • Conflict met uw werkgever

 • Conflict tussen werknemers

 • Echtscheiding

 • Familieconflict

Praktische ondersteuning

 • Ondersteuning bij uw aanvraag van indicaties bij de gemeente;

 • Ondersteuning bij uw aanvraag van her-indicaties bij de gemeente;

 • Ondersteuning bij uw aanvraag voor voorzieningen en hulpmiddelen;

 • Ondersteuning bij het invullen van de specifieke zorgkosten in uw belastingaangifte;

 • Zorgcontracten sluiten met uw hulpverlener;

 • Ondersteunen in de selectie naar een juiste hulpverlener die bij u past;

 • Hulp in de huishouding.

© 2019 by Sozo Zorg. All rights reserved.