top of page

KWALITEIT

AVG-wit-RGB-75.png

ORGANISATIE:

 

Kwaliteit waarborgen is voor Sozo Zorg erg belangrijk. Wij werken daarom met een kwaliteitsplan, waarin wij alles op het gebied van kwaliteit hebben opgenomen.

Wij evalueren jaarlijks hoe het staat met de kwaliteit van onze organisatie en het kwaliteitsplan, met daarin een checklijst, is leidraad voor deze evaluatie. Deze checklijst wordt 1x per jaar, in september, ingevuld. Bovendien is er een, met de samenwerkende (kleine) zorgaanbieders, jaarlijkse kwaliteitsbijeenkomst.  

De deelnemers leveren feedback op elkaar om elkaar te ondersteunen en kwaliteitsverbetering te initiëren. Ook kunnen hier vragen aan elkaar worden gesteld en ervaringen op kwaliteit worden uitgewisseld.  Vanuit deze bijeenkomsten komen verbeterpunten/actiepunten op het gebied van organisatorische kwaliteit.

Om de kwaliteit te waarborgen, zijn er een aantal protocollen opgesteld, waaraan wij ons als organisatie en een ieder die werkzaamheden namens Sozo Zorg verricht, aan houden. Deze protocollen kunt u downloaden op de website.

 

 

PPRIVACY:

Bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang. Wij hebben daarom het AVG programma gevolgd en zijn in het bezit van een AVG verklaring. Alle gegevens welke wij bewaren, worden in het online zorgdossier van MEXTRA bewaard. In dit dossier kan iedereen die ondersteuning van Sozo Zorg ontvangt, zijn/haar dossier inzien, bewerken, opslaan en meeschrijven.

 

 

PROFFESSIONAL:

Een ieder die werkzaamheden namens Sozo Zorg verricht, is passend geschoold en is aangesloten bij een aantal beroepskwaliteitsregisters. Sozo Zorg investeert in de professionele inzet van hulpverleners en onderneemt daarvoor een aantal activiteiten: 

-          Lezingen over specifieke onderwerpen;

-          Kwaliteitsbijeenkomsten;

-          Intervisie bijeenkomsten;

-          Intercollegiaal overleg;

-          Methodische leerbijeenkomst;

-          Moreel beraad;

-          Verdiepingsbijeenkomsten n.a.v. methodiektrainingen;

-          Consultatie;

-          Werkgerichte coaching;

-          Cursussen ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

 

Dit alles, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goede hulpverlener.

Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat u onenigheid krijgt en u er niet samen met ons uitkomt, dan kunt u zich richten tot het klachtenportaal ZORG, waarbij wij zijn aangesloten. U kunt klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ. De onafhankelijke geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

 

 

 

 

Het volledige kwaliteitsplan is op te vragen bij de directie van Sozo Zorg, via info@sozozorg.nl

SKJ_logo_2016.png
Logo-Registerplein-registratie-voor-Link
mextra-logo.png
Logo Klachtenportaal Zorg.jpg
bottom of page